Over / Achtergrond /
Achtergrond
Yvonne Burger heeft zich tijdens haar loopbaan in verschillende inhoudelijke onderwerpen verdiept zoals leiderschap, verandermanagement, (de)centralisatie, integraal management, interim management en management van professionals. Hierover heeft zij in boeken en tijdschriften gepubliceerd, vaak samen met collegas.

De laatste jaren heeft zij zich in het bijzonder bezig gehouden met de thema's executive coaching en executive teamcoaching.

Over al deze onderwerpen zijn boeken en artikelen verschenen. Zie hiervoor de rubriek publicaties.

Het boek 'Coachen met collega's' dat zij samen met Erik de Haan heeft geschreven werd genomineerd voor de publieksprijs van de Orde van Organisatiekundigen en adviseurs. Het boek 'Mensen veranderen' schreef zij met VU collega's Lon de Caluw en Paul Jansen. Daarna verscheen onder andere het boek: Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching.

Yvonne heeft (internationale) ervaring in verschillende branches zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is zowel lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs als van de Academy of Management.

Namens de OOA is ze afgevaardigd als Academic Fellow voor de ICMCI, de International Council of Management Consulting Institutes. Ook is zij lid van de Wetenschappelijke Raad van de OOA/ROA.

Ze was redactielid en columnist van het tijdschrift Management & Consulting. Ze is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor begeleidingskunde en van de adviesraad van het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. Ook is ze vaste columnist van het Tijdschrift voor Coaching.

Yvonne werkt samen in een netwerk van collega-adviseurs. Zie voor meer informatie over haar cv haar linkedin profiel.