Diensten / Werkterreinen /
Diensten
Yvonne Burger richt zich op het ontwikkelen van menselijkheid in organisaties door opdrachten te doen op het snijvlak van individuele, team en organisatieontwikkeling. Zij doet dit in co-creatie met haar opdrachtgevers, waarbij ze er naar streeft om zoveel mogelijk kennis over te dragen aan de organisatie waarvoor ze werkt. Haar motto is de uitspraak van Maria Montessori: ‘help mij het zelf te doen’. Ze hecht in haar advieswerk aan heel precies waarnemen, aanhaken op de bestaande energie, overdragen van kennis en voortbouwen op wat er goed gaat.

Yvonne Burger is actief op het gebied van:

Organisatieadvies: organisatiediagnose, participatieve strategieontwikkeling, structuur- en besturingsvraagstukken, fusiebegeleiding
Teamontwikkeling: executive teamcoaching, conflictbemiddeling, intervisiebegeleiding
Individuele ontwikkeling: executive coaching
Professionaliseringstrajecten: organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling