Over / Achtergrond /
Over
Yvonne Burger is hoogleraar, organisatieadviseur, toezichthouder en executive (team)coach. Zij werkt in de top van zowel de publieke als de private sector aan individuele ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling. Haar bijdrage is erop gericht om de menselijke maat in organisaties terug te brengen. Waardoor de samenwerking verbetert en de organisatie als geheel effectiever wordt.

In haar advieswerk staat een aantal kernwaarden centraal, namelijk: respect, compassie, openheid, dienstbaarheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling.

Yvonne promoveerde in 1992 op een onderzoek naar succes- en faalfactoren bij (de)centralisatieprocessen in grote organisaties. Daarna werkte zij bij een aantal adviesbureaus, waaronder Twynstra Gudde en Deloitte & Touche. Tussen 2002 en 2004 was zij rector van Sioo (interuniversitair centrum voor ontwikkeling op het terrein van organisatie- en veranderkunde).

Sinds 1 januari 2007 is zij ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Zij is verbonden aan het Center for Executive Coaching. Binnen dit center worden postgraduate en masteropleidingen verzorgd voor executive coaches en executive teamcoaches. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van executive coaching.

Klik voor de Facebookpagina van het Center for Executive Coaching hier

Yvonne is lid van de Raad van Toezicht van Windesheim. Ze is voorzitter van de commissie onderwijs en onderzoek. Ook is ze lid van de Raad van Advies van Rechtbank Gelderland, lid van de maatschappelijke raad van de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University en van de wetenschappelijke raad van de OOA. Ze is ook bestuurslid van de Vereniging Toezichthouders Hogescholen.

Yvonne is programma professor van het Topprogramma van Neerlands Diep. Tevens was zij lang docent bij de leergang voor directeuren van Intercoach. Ze werkte regelmatig voor het IMD in Lausanne. Ze is als (vaste) executive coach actief voor een aantal multinationals.

Follow YvonneBurger on Twitter